هفت تن از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت (رجایی شهر کرج) خواهان لغو حکم اعدام شدند

هفت تن از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت (رجایی شهر کرج) در اعتراض به افزایش آمار اعدام در ایران و تایید حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام در زندان سنندج طی نامه ای تحت عنوان «اعدام تحت هر شرایطی نوعی قتل دولتی است » از تمامی مجامع بین المللی و حقوق بشری و همه وجدان های بیدار خواستار تلاش برای لغو این مجازات غیرانسانی شدند.
در قسمتی از این نامه ضمن اشاره به حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام آمده است «متاسفانه شاهد آن هستیم که در ایران نه تنها این مجازات در طی ۱۰۰ سال اخیر کاهش نیافته بلکه روز به روز هم افزایش یافته است و به عنوان مجازاتی برای زندانیان سیاسی نیز در نظر گرفته شده است؛ به گونه‌ای که پس از انقلاب مشروطیت تعداد کثیری از افراد جامعه به دلیل فعالیت‌های سیاسی چه در رژیم پهلوی و چه در رژیم کنونی با این حکم ضد انسانی به قتل رسیده‌اند. در آخرین مورد از این احکام شاهد آن هستیم که حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی در مراجع قضایی تایید و هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد.»
متن نامه هفت تن از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت (رجایی شهر کرج)
در طی دهه‌ها و سده‌های گذشته، حکم اعدام اصلی‌ترین نوع مجازات بوده است که در تمامی جوامع به کار گرفته شده در حال حاضر که بیش از ۱۰۰ کشور به صورت کامل تحت عنوان متمم قانون اساسی و یا به صورت مشروط برای زمان صلح این حکم ضد انسانی را ممنوع کرده‌اند.
متاسفانه شاهد آن هستیم که در ایران نه تنها این مجازات در طی ۱۰۰ سال اخیر کاهش نیافته بلکه روز به روز هم افزایش یافته است و به عنوان مجازاتی برای زندانیان سیاسی نیز در نظر گرفته شده است؛ به گونه‌ای که پس از انقلاب مشروطیت تعداد کثیری از افراد جامعه به دلیل فعالیت‌های سیاسی چه در رژیم پهلوی و چه در رژیم کنونی با این حکم ضد انسانی به قتل رسیده‌اند. در آخرین مورد از این احکام شاهد آن هستیم که حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی در مراجع قضایی تایید و هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد.
ما تنی چند از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت (کرج) اعلام می‌داریم اعدام تحت هر شرایطی نوعی قتل دولتی می‌باشد و ضمن محکوم کردن تمامی احکام اعدام به هر دلیل و به هر شیوه‌ای خواستار لغو این حکم ضد انسانی هستیم و از تمامی جوامع بین‌المللی، حقوق بشری و از همه وجدان‌های بیدار خواستاریم که در جهت لغو این حکم ضد انسانی از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند.
سعید ماسوری، زانیار مرادی، سعید شیرزاد، آرش صادقی، پیام شکیبا، لقمان مرادی، مجید اسدی
زندان گوهردشت
خرداد ۱۳۹۷

 

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.