معاون فرهنگی قوه قضاییه – مجازات های بدنی تاثیر گذار تر از حبس است

معاون فرهنگی قوه قضاییه ضمن اسلامی خواندن مجازات شلاق، آن را به عنوان مؤثرترین مجازات بدنی خواند و گفت «مجازات های بدنی بسیار تاثیر گذار تر از حبس است و مجازات شلاق که در اسلام آمده بسیار موثر تر است.»
هادی صادقی در ادامه افزود «اصل مجازات زندان در اسلام وجود ندارد و ما میراث دار فرهنگ ایرانی، اسلامی و وارداتی هستیم و مجازات زندان هم یک فرهنگ وارداتی است و از کشور فرانسه وارد کشور ما شده است و ما باید به دنبال مجازات های جایگزین باشیم.»(خبرگزای ایسنا- ۹ خرداد ۱۳۹۷)
حکومت ایران با قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات های غیرانسانی در ایران را مشروع کرده و همچنان ادامه می دهد.
سازمان عفو‌ بین‌الملل در بیانیه های متعدد خود اعلام کرده بود «اعمال شکنجه طبق قوانین بین المللى يك جرم است. ایران به عنوان عضو میثاق بین المللى حقوق مدنی و سیاسی ملزم است که شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء ممنوع کند. کسانی که مسئولیت صدور و اجرای چنین احكامى را دارند باید بدانند که بر اساس قوانین بین‌المللی قابل تعقیب و محاکمه کیفری هستند.»
با این حال مقامات قضایی به صدور و اجرای مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی که نوعی شکنجه محسوب میشوند ادامه دادند.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.