ایران گزارش ماهانه مه ۲۰۱۹

گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – مه ۲۰۱۹

مقدمه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ماه گذشته حسین سلامی را به عنوان فرمانده سپاه معرفی کرد وی پیش‌تر...
شلاق اعدام دو جوان شیراز

گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – آوریل ۲۰۱۹

مقدمه موضوعات مربوط به نقض حقوق بشر همچون ماه مارس در آوریل نیز ادامه داشت. این گزارش اعدام،...
سیل ایران

گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – مارس ۲۰۱۹

مقدمه فاجعه ملی سیل در ایران قربانیان و خسارت‌های فراوانی در پی داشت در...
محرومیت زندانیان از خدمات پزشکی

گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – فوریه ۲۰۱۹

مقدمه در ماه فوریه برخی از زندانیان مبتلا به بیماری‌های جدی از دسترسی به خدمات پزشکی محروم...
گزارش ماهانه ژانویه ۲۰۱۹

گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر -ژانویه ۲۰۱۹

مقدمه بسیاری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های ایران، فعالان حقوق بشری و زندانیان سابق در پی آغاز کارزار...
دسامبر ۲۰۱۸ نقض حقوق بشر در ایران

گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران – دسامبر ۲۰۱۸

مقدمه در ماه دسامبر، موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران گزارش شده است. اعدام و مجازاتهای بی‌رحمانه مانند شلاق...
گزارش ماهانه اکتبر ۲۰۱۸

گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – اکتبر ۲۰۱۸

مقدمه از موارد نقض حقوق بشر در ماه اکتبر میتوان به ۲۲ مورد اعدام كه شامل يك زن جوان که...
گزارش ماهانه سپتامبر ۲۰۱۸

گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران – سپتامبر ۲۰۱۸

گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران – سپتامبر  ۲۰۱۸  مقدمه در ماه سپتامبر موارد نقض حقوق بشر در ایران همچون ماه‌های گذشته ادامه داشت....
گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران

گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران – اوت ۲۰۱۸

  گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران – اوت  ۲۰۱۸  مقدمه طی ماه اوت  نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران همچنان ادامه داشته است. از...

گزارش نقض حقوق بشر در ایران – ژوئیه ۲۰۱۸

گزارش نقض حقوق بشر در ایران – ژوئیه ۲۰۱۸   مانیتورینگ حقوق بشر ایران مقدمه : طی ماه ژوئیه نقض آشکار حقوق بشردر ایران به طور سیستماتیک...

محبوب‌ترین‌ها