گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران - ژوئن ۲۰۱۸

گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران – ژوئن ۲۰۱۸

گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران – ژوئن ۲۰۱۸   مقدمه طی ماه ژوئن نقض آشکار حقوق بشر، همانند سایر ماه‌ها توسط حکومت ایران ادامه...

گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران – می ۲۰۱۸

گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران – می ۲۰۱۸  مقدمه: براساس گزارش‌های دریافتی توسط مانیتورینگ حقوق بشر در ایران، طی ماه می نقض آشکار حقوق...
گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران

گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران – آوریل ۲۰۱۸

مقدمه: طی ماه آوریل موارد نقض حقوق بشر در ایران با ابعاد گسترده ای ادامه داشته است، منجمله می توان از اجرای ۳۱ حكم اعدام،...
گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران - مارس ۲۰۱۸

گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران –  مارس ۲۰۱۸

 گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ایران -  مارس ۲۰۱۸ مقدمه:  طی ماه مارس نیز مانند دیگر ماه‌ها، نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران ادامه داشته...
گزارش نقض حقوق بشر در ماه فوریه

گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران- فوریه ۲۰۱۸

گزارش ماهانه- مانیتورینگ حقوق بشر ایران مقدمه: طی ماه فوریه نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران، بطور سیستماتیک ادامه داشته است. در همین رابطه می...
گزارش ماهانه -ژانویه

گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران- ژانویه ۲۰۱۸

گزارش ماهانه- ژانویه مقدمه برجسته ترين  عملكرد حكومت ايران در ماه ژانويه  سركوب وحشيانه  قيام مردم ايران بود. مانيتورينگ حقوق بشر طی يك گزارش جداگانه، مجموعه...
گزارش ماهانه نقض حقوق بشر در ماه دسامبر

گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – ماه دسامبر۲۰۱۷

گزارش ماهانه  دسامبر ۲۰۱۷ مقدمه: در ماه دسامبر همچنان نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران ادامه داشت. روزهای نخست این ماه که همزمان است با سالروز تصویب...
گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران - نوامبر 2017

گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – نوامبر ۲۰۱۷

گزارش ماهانه نوامبر2017  مقدمه در ماه نوامبر همچون ماه های قبل نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران در ابعاد گوناگون وجود داشت. یکی از موضوعات اصلی...
گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران - اکتبر 2017

گزارش ماهانه مانیتورینگ حقوق بشر ایران – اکتبر ۲۰۱۷

مقدمه در ماه اکتبر همچنان نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران ادامه داشت. در بررسی اصلی ترین موارد آن  ميتوان به صدور و اجراي حکم...
مانيتورينگ حقوق بشر در ايران - ماهنامه سپتامبر207

مانیتورینگ حقوق بشر در ایران، ماهنامه-سپتامبر۲۰۱۷

  مقدمه: در ماه سپتامبر همچنان نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران ادامه داشت. که در بررسی اصلی ترین موارد آن  ميتوان به موج...

محبوب‌ترین‌ها