انتقال ناصر نورد گل‌تپه زندانی مسیحی جهت گذراندن حبس به زندان اوین

ناصر نورد گل‌تپه
ناصر نورد گل‌تپه روز ۲۲بهمن جهت اجرای حکم ۱۰ سال حبس خود به زندان اوین منتقل شد.
ناصر نورد گل‌تپه توسط شعبه ۲۶دادگاه تهران، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی کلیسای خانگی روز ۲خرداد ۱۳۹۶، به ۱۰ سال حبس تعریزی محکوم شد. این حکم ۲۱آبان ۱۳۹۶، نیز توسط شعبه ۲۶دادگاه تهران تایید شد.
لازم به ذکر است ناصر نورد، به همراه سه شهروند کشور آذربایجان الدر قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوفروز ۴ تیر ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند.
هر چهار مسیحی بازداشت شده به مدت دو ماه در زندان انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری» متهم شدند. پس از گذشت چهار ماه زندان این افراد با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شدند. سه شهروند آذربایجان پس از آزادی به کشور و نزد خانواده خود بازگشتند.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews