اسامی ۲۴ زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی زاهدان

۲۴ زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی زاهدان
در زندان مرکزی زاهدان اسامی ۲۴ زندانی محکوم به اعدام احراز شده است که در انتظار اجرای حکم اعدام در زندان به سر می برند. اتهام آنان قتل و مواد مخدر و اتهامات سیاسی و امنیتی عنوان شده است.
بیشتر نیز اسامی ۱۲۱ زندانی محکوم به اعدام در همین زندان احراز شده بود.
زندان مرکزی زاهدان از جمله زندان‌هایی است که به دلیل دوری مسافت آن با سایر نقاط ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
زندانیان متهم به قتل:
۱- عمران کمالی زاده، ۲۸ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۶ سال در زندان به سر می برد.
۲- حمید اسماعیل زاده، ۳۲ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۹ سال در زندان به سر می برد.
۳- بابک سرابندی، ۳۹ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۸ سال در زندان به سر می برد.
۴- وحید شفیعی، ۳۱ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۵ سال در زندان به سر می برد.
۵- ابراهیم ادهم مکسانی، ۴۰ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۵ سال در زندان به سر می برد.
۶- محسن حیدرپور،۳۸ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۶ سال در زندان به سر می برد.
۷- شکور دهخواه،۳۲ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۶ سال در زندان به سر می برد.
۸- گل محمد نارویی،۳۷ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۹ سال در زندان به سر می برد.
۹- خداداد نارویی،۷۰ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۶ سال در زندان به سر می برد.
۱۰- عبدالباسط خشت،۲۸ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۵ سال در زندان به سر می برد.
۱۱- عبدالرشید سنت زهی، ۳۰ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۶ سال در زندان به سر می برد.
۱۲- هاشم ترابی،۳۰ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۴ سال در زندان به سر می برد.
۱۳- امید گنجعلی، ۴۰ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۷ سال در زندان به سر می برد.
۱۴- امین زینعلی، ۳۵ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۲ سال در زندان به سر می برد.
۱۵- ابراهیم جهانگیر، ۳۵ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۴ سال در زندان به سر می برد.
۱۶- بهمن نارویی،۳۱ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۲ سال در زندان به سر می برد.
۱۷- محمدعلی علیزاده، ۵۰ ساله، اتهام قتل، محکوم به اعدام، ۳ سال در زندان به سر می برد.
زندانیان متهم به جرایم مرتبط با موادمخدر:
۱- غلام رسول مزارزهی، اتهام مواد مخدر، محکوم به اعدام، ۶ سال در زندان به سر می‌برد
۲- مهدی سارانی، ۲۸ ساله، اتهام مواد مخدر، محکوم به اعدام، ۳ سال در زندان به سر می‌برد.
۳- محمود گرگیج، ۳۵ ساله، اتهام مواد مخدر، محکوم به اعدام، ۵ سال در زندان به سر می‌برد.
۴- حامد صاحبدل، ۳۰ ساله، اتهام مواد مخدر، محکوم به اعدام، ۴ سال در زندان به سر می‌برد.
۵- هاشم افغمی (افخمی)،۳۲ساله، اتهام مواد مخدر، محکوم به اعدام، ۷ سال در زندان به سر می‌برد.
۶- سرین نیکنام، ۳۸ ساله، اتهام مواد مخدر، محکوم به اعدام، ۵ سال در زندان به سر می‌برد.
زندانی سیاسی محبوس در بند ۴:
۱- شیراحمد حسین زهی، زندانی سیاسی، ۳۴ ساله، اتهام محاربه از طریق قیام مسلحانه، عضویت گروه‌های مخالف حکومت، محکوم به اعدام، ۸ سال در زندان به سر می‌برد.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews