شلیک مستقیم نیروهای سپاه در مرز به دو جوان کرد جان یک تن از آنان گرفت

شامگاه یکشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۷، نیروهای سپاه دو جوان کرد را در کوهستان شوال ما بین کلار و سرپل ذهاب هدف شلیک مستقیم قرار داده و در نتیجه این تیر اندازی یکی از جوانان جان سپرد و دیگری زخمی و در بازداشت به سر می برد.
هویت جوانی که جان خود را از داده است بیاکو آپو ۳۰ ساله عنوان شده است.
سپاه پیکر بی جان بیاکو را به سر پل ذهاب منتقل کرده اند.
تاکنون هویت جوان زخمی بازداشت شده مشخص نمی باشد.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.