احضار و تهدید برای تماس با زندانی در ارومیه

احضار و تهدید برای تماس با زندانی در ارومیه

احضار و تهدید برای تماس با زندانی در ارومیه

امیر مولا دوست، زندانی سیاسی سابق محبوس در زندان‌های اوین و ارومیه مورد بازجویی و تهدید اداره اطلاعات ارومیه قرار گرفت.

به گزارش رادیو فرهنگ  امیرمولادوست زندانی سیاسی سابق که مدت ۴ سال در زندان‌های اوین و ارومیه زندانی بود، به دلیل تماس با یکی از زندانیان  سیاسی کرد محبوس در زندان ارومیه مورد احضار تلفنی و تهدید از سوی اداره اطلاعات ارومیه قرار گرفت.

این منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به رادیو فرهنگ گفت: امیر مولادوست، روز شنبه ۲۴ تیر به دفتر پیگیری اداره اطلاعات ارومیه احضار می‌شود و طی این احضار، وی، به مدت دو ساعت مورد بازجویی مأموران اطلاعات قرار می‌گیرد.

مأموران اطلاعات نیز دلیل احضار وی را ارتباط تلفنی او با یکی از زندانیان سیاسی کرد محبوس دربند ۱۲ زندان ارومیه عنوان می‌کنند.