سارو قهرمانی
سارو قهرمانی از سنندج روز ۳ ژانویه ناپدید شد. سپس به‌دنبال پیگیریهای خانواده‌اش عوامل اطلاعاتی نظام در سنندج، جمعه شب ۱۲ژانویه خبر مرگ سارو را به خانواده‌اش دادند.
مقاله قبلی
مقاله بعدی