سارو قهرمانی از سنندج روز 3 ژانویه ناپدید شد. سپس به‌دنبال پیگیریهای خانواده‌اش عوامل اطلاعاتی نظام در سنندج، جمعه شب ۱۲ژانویه خبر مرگ سارو را به خانواده‌اش دادند.

Comments are closed.