فشار بر روی خانواده زندانیان سیاسی در شهرهای اصفهان و تهران

فشار بر روی خانواده زندانیان سیاسی
مامورین اطلاعات جهت فشار بر خانواده زندانیان سیاسی طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱ و ۲ خرداد اقدام به تهدید، احضار و بازداشت برخی از اعضا خانواده زندانیان سیاسی شاهین ذوقی تبار و محمد نیکبخت در تهران و اصفهان کرده است.
روز سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷، ماموران انتظامی با اتهام سرقت موتور برای خشایار ذوقی تبار برادر زندانی سیاسی سابق شاهین ذوقی تبار پاپوش درست کرده و او را بازداشت و به زندان آگاهی منتقل کرده‌اند.
نزدیکان وی نگران شکنجه وی در زندان آگاهی هستند چرا که این زندان به دلیل شکنجه بسیار معروف و بد نام است.
خشایار ذوقی تبار ۲۷ساله که به دلیل زندانی بودن برادرش شاهین بارها مورد تهدید، آزار و اذیت اوباش بسیجی قرار گرفته بود.
روز چهارشنبه ۲ خرداد شخصی به نام محمدی که خود را مامور اطلاعات اصفهان می نامید، نیکی نیکبخت خواهر محمد نیکبخت را تهدید کرد که بایستی روز شنبه ۶ خرداد ماه خود را به اطلاعات اصفهان معرفی کند. نیکی نیکبخت پیش از این نیز چندین بار توسط مامورین اطلاعات مورد تهدید قرار گرفته بود.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews