کشته و مجروح شدن سه کولبر در مناطق مرزی کردستان

در پی تعقیب و گریز نیروهای مرزبانی درارتفاعات مرزی سردشت و کامیاران دو کولبر سقوط کردند که یکی از آنان جان سپرد و دیگری مجروح شد، همزمان یک کولبر دیگر در پیرانشهر در اثر شلیک همین نیروها مجروح گردید.
ناصر جوان در منطقه مرزی سردشت در پی تعقیب و گریز نیروهای مرزبانی از ارتفاع سقوط کرده و از ناحیه سر و گردن دچار جراحت شدید گشته است وضعیت جسمی وی وخیم گزارش شده است.

محمدکریم رحمانی ۳۴ ساله، روز ۱۶ اردیبهشت در پی تعقیب و گریز ماموران از ارتفاعات سونی در نوسود سقوط کرده و جان خود را از داده است.
رحمان تفاخر ۴۵ ساله، در پیرانشهر، روز ۱۵ اردیبهشت از ارتفاعات کانی خدا هدف شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی قرار گرفته از ناحیه پا دچار جراحت شده است.

 

خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.