اعدام چهار زندانی در زندان مرکزی زاهدان، زندان مرکزی ارومیه و زندان مرکزی ایلام از جمله یک جوان ۲۵ ساله

صبح روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، چهار زندانی همزمان در زندان مرکزی ارومیه، زندان مرکزی زاهدان و زندان مرکزی ایلام اعدام شدند.
اتهام هر چهار نفر قتل عنوان شده است.
زندانیان اعدام شده خلیل آگوش و سهیل میربخش از بند  ۳-۴ و بند جوانان زندان مرکزی ارومیه، مجتبی کرمیان از زندان مرکزی ایلام و  محمد سرحدی ۳۳ ساله از بند ۴ زندان مرکزی زاهدان می باشند.
سهیل میربخش از سال ۹۳ به اتهام قتل در زندان مرکزی ارومیه به سر می برد و هنگام اعدام نیز زیر ۲۵ سال سن داشته است.
حکومت ایران از ابتدای سال ۲۰۱۸  تاکنون بیش ۹۰ اعدام را به ثبت رسانده است. تنها در هفته اخیر حکم اعدام بیش از ۸ تن در شهر های مختلف به اجرا درآمده است.
براساس گزارش سالانه عفو بین الملل حکومت ایران مسئول ۵۱٪ کل اعدام های جهان است و در رتبه دومین کشور به لحاظ شمار اعدام ها قرار دارد.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.