محکومیت پنج شهروند بهائی به حبس در دادگاه مشهد

محکومیت پنج شهروند بهائی
چهار شهروند بهایی به نام های دری امری، می خلوصی، ساقی فدایی و شایان تفضیلی در شعبه سوم دادگاه مشهد به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شدند.
قاضی سلطانی این شهروندان بهایی به تبلیغ علیه نظام متهم کرده و به همین اتهام هر یک را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم کرد. حکم صادره در روزهای اخیر به این شهروندان ابلاغ شده است.
همچنین در ماه گذشته، یک شهروند بهایی دیگر ساکن مشهد به نام فتانه نبیل‌زاده در دادگاه این شهر به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
این شهروندان بهایی خرداد سال ۱۳۹۳ توسط نیروهای امنیتی شهر مشهد بازداشت شدند و پس از آنکه با تودیع وثیقه آزاد گردیدند، طی دو جلسه در دادگاهی ۲۶ آذر۹۳ و ۲۷ خرداد ۹۶ مورد محاکمه قرار گرفتند.
فتانه نبیل زاده مردادماه ۹۲ به همراه پیمان صراف و دایان تیموری در منزل شخصی خود در این شهر بازداشت شده بود.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews