پرونده سازی و تحت فشار قرار دادن شاهپور رشنو زندانی سیاسی در زندان عادل آباد شیراز

مسئولین زندان عادل آباد شیراز به دستور بازجویان اداره اطلاعات اقدام به پرونده سازی و آزار و اذیت زندانی سیاسی شاهپور رشنو کرده اند.
شاهپور رشنو از زمان تبعید به زندان عادل آباد شیراز تحت فشار و آزار و اذیت مسئولین زندان و زندانبان‌ها قرار گرفته است.
بازجویان وزارت اطلاعات با راه اندازی و تداوم  یک جنگ روانی مستمر علیه این زندانی سیاسی قصد دارد با اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران برای شاهپور رشنو پرونده سازی سازی کنند.
همچنین این زندانی سیاسی در مدت ۶ ماه حبس خود در زندان عادل آباد شیراز از حق ملاقات با خانواده و تماس تلفنی محروم بوده است.
شاهپور رشنو از بیماری حاد گوارشی و سایر ناراحتی ها رنج می‌برد و شکنجه گران وزارت اطلاعات بیماری او را به عنوان عامل فشار علیه وی به کار می‌برند.
شاهپور رشنور متولد ۱۳۵۴ تحصیل کرده حقوق و مدیر سابق کتابخانه مادر اندیمشک در بهمن ماه ۱۳۹۶، توسط ماموران امنیتی برای دومین بار بازداشت و  ابتدا او را به اداره اطلاعات اندیمشک منتقل کردند و در آنجا مورد شکنجه های جسمی و روحی شکنجه گران اطلاعات سپاه پاسداران  اندیمشک قرار گرفت سپس او را به اهواز منتقل نمودند که به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی بسر برد و بعد از آن او را به اداره اطلاعات دزفول و از آنجا به زندان عادل آباد شیراز تبعید نمودند.
لازم به یاد آوری است که شاهپور رشنو پیش تر نیز در شهرویور ۱۳۹۴، با یورش ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به مدت ۲ ماه در زندان‌های اطلاعات سپاه در اندیمشک و زندان کارون تحت بازداشت قرار داشت و به یک سال حبس محکوم شده بود.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.