اعدام یک زندانی در ملاء عام

اعدام یک زندانی در ملاءعام

اعدام یک زندانی در ملاء عام

صبح روز سه شنبه ۲۱شهریورماه، یک زندانی اهل اسلام آباد غرب، در ملاء عام اعدام شد.

این زندانی که ۲۷ سال داشت متهم به قتل بود که روز سه شنبه با حضور مقامات قضایی و انتظامی در ملاء عام اعدام شد.