محکومیت تحمل زندان طولانی مدت برای یک زوج زرتشتی و دو تابعیتی

زوج زرتشتی و دو تابعیتی
کارن وفاداری از شهروندان زرتشتی و همسرش آفرین نیساری در دادگاه تهران به ریاست قاضی صلواتی در آذر ماه برگزار شده و کارن وفاداری به  ۲۷سال حبس و آفرین نیساری به ۱۶سال حبس و مصادره اموالشان محکوم شدند. این محکومیت در حالی است که هنوز اتهامات آنان مشخص نشده است.

آفرین نیساری، مدیر گالری «ان»‌ و کارن وفادادی، شهروند زرتشتی دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی، تابستان سال ۱۳۹۵ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از سپری کردن بیش از ۵ ماه در سلول‌های انفرادی در بند ۲- الف به بندهای عمومی در اوین منتقل شدند.

کارن وفاداری که پس از سالها از آمریکا به ایران بازگشت شکایت‌های متعددی برای پیگیری بازپسگیری املاک موروثی خانواده خود انجام داده البته این پیگیری با بازداشت او و همسرش متوقف شد.

کارن وفاداری، فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه نیویورک است و دوران دبیرستان نیز دانش آموز مدرسه البرز بوده است. آفرین نیساری نیز فارغ التحصیل رشته معماری از ایران است. کارن وفاداری سه فرزند دارد که هر سه در آمریکا زندگی می‌کنند.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews