قطع آب و مشکلات مضاعف دیگر زندانیان در زندان مرکزی زاهدان

طی چند روز اخیر، آب در کلیه بندهای زندان مرکزی زاهدان قطع شد همچنین زندانیان محبوس در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان در پی انتقال اجباری به بند ۴ این زندان، غیر از قطع آب دچار مشکلات مضاعفی از جمله کف خوابی، شرایط نامناسب بهداشتی و غیره شده اند.
از روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، آب در کلیه بندهای زندان مرکزی زاهدان قطع شده است و این موضوع بر مشکلات زندانی افزوده است.
طی روزهای گذشته کلیه زندانیان محبوس در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان که بیش از ۱۱۴ تن بودند براساس گفته مسئولین زندان به دلیل تعمیرات به بند ۴ این زندان که پیشتر از ازدحام جمیعت رنج می بردند ، منتقل شده اند. همچنین زندانیان بند ۲ این زندان نیز به دلیل تعمیرات سرویس های بهداشتی و اتاق ها به بند ۴ این زندان منتقل گردیده اند.
بند ۴ زندان مرکزی زهدان که پیش از این انتقال، دارای آماری مبنی بر ۳۰ نفر جمعیت مازاد بر ظرفیت بود. اکنون به علت افزایش بیش از حد جمعیت زندانیان دچار مشکلات بیشتری شده اند.
تمام اتاق های این بند مملو از زندانی است که به علت ازدحام زیاد و نبودن جا، جمع کثیری از آنان در کریدورها میخوابند و به اصطلاح کف خواب هستند، ازدحام جمعیت در حدی است که زندانیان در کریدورها و در نزدیکی یا مقابل سرویس های بهداشتی میخوابند.
آب آشامیدنی این بند از زندان از ساعت شش بعدازظهر تا صبح روز بعد قطع می شود.
این بند با جمعیتی حدود ۳۰۰ زندانی که بیشتر از حد ظرفیت بند است، دارای ۸ سرویس بهداشتی و ۵ حمام است. که حداقل یکی از حمام ها مشکل دارد و قابل استفاده نیست. همچنین این بند تنها دارای یک شیر آب است که کلیه زندانیان جهت تهیه آب آشامیدنی و گرفتن وضو از آن استفاده می کنند.
لازم به ذکر است که پیشتر نیز مختصرا به وضعیت زندان مرکزی زاهدان با فرارسیدن فصل گرما و مشکلات زندانی اشاره شده بود.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.