بازداشت ۱۰۰۰ نفر در تهران طی ۴۸ ساعت

بازداشت ۱۰۰۰ نفر در تهران طی ۴۸ ساعت

رئیس پلیس تهران از بازداشت بیش از ۱۰۰۰ نفر ظرف ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به نقل از خبرگزاری مهر، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران، روز ۳ دی ۱۳۹۶، طی مصاحبه ای گفت:  ظرف ۴۸ ساعت گذشته حداقل ۱۰۰۰ نفر در تهران دستگیر شدند.

این دستگیری ها تحت عنوان مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در تهران انجام شده و ادامه دارد.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews