گزارش نقض حقوق بشر در ایران در ماه می

ماه مي با انتخابات رژيم ايران همراه بود ، طي دو هفته گذشته حسن روحانی برای دومین دوره به‌ریاست جمهوری ايران رسید.

رژیم آخوندی بلافاصله بعد از برگزاری اين انتخابات، بساط دار و شکنجه را در زندانهای سراسر کشور از سر گرفته شد.  طی روزهای اول و دوم خرداد ۱۰ زندانی در زندانهای تبریز، زاهدان، اردبیل، کرمانشاه، اصفهان و زندان مرکزی کرج به دار آویخته شدند. صرفا 9 تن از آنها در روز دوم خرداد اعدام شدند.

برخلاف شعارهاي انتخاباتي در رابطه با آزادي پوشش و بيان طولي نكشيد كه شاهد سركوب روز افزون اين موضوع در شهرهاي مختلف بوديم.

موضوع شايان توجه ديگر در ماه گذشته تشديد فشار در زندانها و شرايط ناگوار آن كه حتي خود رئيس سازمان زندانها هم به افزايش زندانيان در زندانها اعتراف كرده است.

Comments are closed.