عباس جعفری دولت آبادی – پرونده محمد ثلاث به اجرای احکام ارسال شد

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از ارسال پرونده محمد ثلاث به اجرای احکام دادسرای عمومی تهران خبر داد. (خبرگزاری رکنا- ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷)
ارسال پرونده محمد ثلاث به اجرای احکام دادسرای عمومی تهران در حالیست که روز ۲۴ اردبیهشت، زینب طاهری وکیل مدافع محمد ثلاث حکم موکل خود را غیر قانونی و بدون رسیدگی شکلی و ماهوی خواند و گفته بود «با یقین و اعتقاد قلبی به بی گناهی موکل خود یک لایحه حقوقی تفصیلی مبنی بر ضرورت اعاده دادرسی محمد ثلاث، تنظیم و به قاضی مربوطه تسلیم کرده است.»
لازم به ذکر است که محمد ثلاث زندانی سیاسی که در حوادث گلستان هفتم بازداشت و به اتهام قتل سه مامور نیروی انتظامی به سه بار اعدام محکوم شده است.
این اتهام در حالی است که تمام افراد حاضر در صحنه از بازداشت محمد ثلاث قبل از حادثه اتوبوس سخن میگویند.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.