یک زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی در زندان مرکزی زاهدان منتقل شد

روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی این زندان منتقل شد.
این زندانی محمد سرحدی ۳۳ ساله می باشد که از ۶ سال پیش به اتهام قتل در بند ۴ زندان مرکزی زاهدان محبوس بوده است.
لازم به ذکر است که شمار اعدام های سال ۲۰۱۸ تاکنون به بیش از ۸۲ تن رسیده است.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.