یک زندانی به علت عدم رسیدگی پزشکی در زندان تهران بزرگ جان سپرد

روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ یک زندانی به نام محمد بیگی ۵۰ ساله از زندانیان مالی در تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بر اثر عدم رسیدگی های پزشکی و اعزام نکردن زندانی به بیمارستان جان خود را از دست داد.
محمد بیگی از یک هفته پیش به علت بیماری ریوی حالش  وخیم شده و در روزهای اخیر به شدت وخیم شده بود اما مقامات زندان به وضعیت خطرناک این زندانی اعتنای نکرده و از اعزام وی به بیمارستان خودداری کردند.
این زندانی طی یک هفته گذشته مستمر از مقامات زندان خواستار اعزامش به بیمارستان شده بود اما هر بار با بی توجهی مسئولین رو به رو بود.
این زندانی حدود چهار ماه در حالت بلاتکلیفی به سر می برد.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.