محکومیت دو جوان به ۴۲۰ضربه شلاق و ۲۲۰ سال حبس در تهران

دو جوان توسط قضاییه تهران در مجموعه به ۴۲۰ ضربه شلاق و ۲۲۰ سال حبس محکوم شدند. اتهام آنان سرقت عنوان شده است.

به نقل از خبرگزاری رکنا، دادگاه کیفری شعبه دهم  تهران دو جوان را به اتهام سرقت  در مجموعه به ۲۲۰ سال حبس و ۴۲۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.

ایران در رابطه با اجرا احکام شکنجه و شلاق بارها توسط عفو بین الملل و ارگان های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

شایان ذکر است روز سه شنبه ۲۸آذر ۱۳۶۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را علیه نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد.

این قطعنامه مجمع عمومی «نگرانی جدی خود را نسبت به آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات غیرانسانی و ….» ابراز داشته است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.