انتقال و ضرب و شتم شدید سهیل عربی در ششمین روز اعتصاب غذا

ضرب و شتم زندانی سیاسی سهیل عربی
روز دوشنبه ۹بهمن۱۳۹۶، سهیل عربی زندانی سیاسی که در پنجمین روز اعتصاب غذا خود به سر می برد به طور ناگهانی ابتدا به بند ۱قرنطینه زندان اوین و پس از یک روز نگهداری در این بند، به زندان تهران بزرگ منتقل شد. سهیل عربی در این زندان مورد ضرب و شتم وحشیانه ماموران زندان قرار گرفته است.

سربازان و مسئولین زندان با باتون و پوتین ضربات پیاپی به کمر، صورت و پای او وارد کردند. شدت ضربات به حدی بوده است که صورت، بینی و پاهای وی  مجروح و بدنش کبود شده است.

پس از این ضرب و شتم وحشیانه که ساعتی به طول انجامید، مسئولین زندان وی را بدون لباس در محوطه زندان نگه داشته و می خواستند به زور از وی رضایت در خصوص ضرب و شتم کنندگان بگیرند.

یکی از مسئولین زندان به سهیل عربی گفت: «فکر نکن که اینجا اوین است. اینجا ته دنیا و جهنم است. فکر نکن که اعتصاب غذا کرده ای و صدایت به جایی می رسد».

زندانی سیاسی سهیل عربی هم اکنون در زندان تهران بزرگ است. وی ضمن تاکید بر ادامه اعتصاب غذا اعلام کرده است که تا رسیدن به خواسته اش که برگرداندن آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان اوین است، از اعتصاب غذا دست نخواهد کشید و تا به آخر خواهد ایستاد.

این زندانی طی فایل صوتی ضمن تاکید بر ادامه اعتصاب غذایش از ضرب و شتم و انتقال خود به زندان تهران بزرگ گفته است.

لازم به ذکر است سهیل عربی زندانی سیاسی در زندان اوین در اعتراض به ضرب و شتم و تبعید زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی از زندان اوین به زندان قرچک ورامین از روز ۴بهمن۱۳۹۶، همزمان با تبعید آنان اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

متن کامل فایل صوتی ارسالی از سهیل عربی در رابطه با ضرب و شتم و وضعیت جسمی خود

پریروز من را به قرنطینه بند یک اوین منتقل کردند یک روز در آنجا بودم امروز به من گفته شد به رجایی شهر (گوهردشت کرج) می روی اما من را به زندان تهران بزرگ آوردند.
در بدو ورود سربازان بازرسی ۱۳نفر به من حمله کردند، کتابهایم را پاره کردند و تمام ظروفم را شکستند، با مشت به صورتم و لبم زندند با لگد و باتون به پایم زندند. تمام صورتم باد کرده است. برخورد بسیار وحشیانه ای کردند گفتند می روی به رجایی شهر اما من را به زندان تهران بزرگ منتقل کردند. من به اعتصاب غذایم با خواسته ای که داشتم ادامه میدهم و تا آخرش هم هستم.
ساعت ۱۲ راه افتادیم ۱۵۳۰ رسیدیم به این زندان. تو سرما من را نگه داشتند در حالی که من را کتک زده بودند و خون از بینیم می آمد، اما میگفتند که باید رضایت بدی به سربازها در حالی که هم من را زده بودند و تمام وسایلم را شکسته بودند و تمام کتابهایم را پاره کرده بودند اما با این حال مجدد به من گفتند که باید لخت بشی و همینجا بشین پاشو بری که من قبول نکردم و مجدد من را کتک زدن و گفتند فکر نکن اینجا اوین است. اینجا بدتر از اوین، ته دنیا و جهنم است فکر کردی اعتصاب غذا کردی چه خبره و…. تمام بدنم کبود است اما به اعتصاب غذایم ادامه میدهم و تا آخرش هستم.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

[bs-embed url=”https://youtu.be/1Z824yfZS7A” title=”Video / Embed” show_title=”1″ icon=”” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ bs-text-color-scheme=”” custom-css-class=”” custom-id=”” css=””]