بازداشت شهروند بهایی بهزاد ذبیحی

بازداشت شهروند بهایی بهزاد ذبیحی

بازداشت شهروند بهایی بهزاد ذبیحی

بهزاد ذبیحی شهروند بهایی اهل ساری، در تاریخ ۱۳ شهریورماه، بازداشت و از سوی دادگاه به یک سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهرستان هریس آذربایجان غربی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظربه شش ماه حبس کاهش یافت.

این شهروند بهایی متهم به  «تبلیغ علیه نظام» می باشد.  وی از طرف وزارت اطلاعات ایران بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است و در پنج سال اخیر، ۴ بار دستگیر شده است.

به دنبال این بازداشتها،  بارها مغازه این شهروند بهایی توسط وزارت اطلاعات به صورت غیر قانونی پلمپ شده و علیرغم پی گیریهای خانواده اش همچنان به صورت پلمپ باقی مانده است.