خودکشی سه زن جوان و یک پیرمرد به دلیل فقر و ناامیدی در مریوان، بانه و سرپل ذهاب

سه زن جوان و یک پیرمرد در مریوان، بانه و سرپل ذهاب به دلیل فقر و ناامیدی طی روزهای ۱۰ و ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، اقدام به خودکشی کرده و به زندگی خود پایان دادند.
دو خواهر به نام های آمنه سعیدی ۳۰ ساله و فریده سعیدی ۳۵ ساله روز پنجشنبه ۱۰خرداد ۹۷، در شهر مریوان در محله تپه موسک این شهر به طور هم زمان اقدام به خودکشی کردند و جان سپردند.
این دو زن جوان به دلیل فقر و تنگدستی و بیکاری در شهر مریوان دستفروشی می کردند.
سروە رحیمی ۱۵ ساله، اهل بانە، روز یکشنبه ۱۳خرداد ۱۳۹۷،در اثر فشارهای بی رحمانه زندگی وناامیدی خودکشی کرد.
روز یکشنبه ۱۳ خرداد ۹۷ یک پیرمرد۷۰ ساله به نام شاهمار بوچانی اهل روستای زلزله زده قلاوار سرپل ذهاب بە دلیل ناامیدی و یاس بە زندگی خود پایان داد.
این پیرمرد به جان آمده در میان مردم گفتە است بە دلیل یاس و ناامیدی و اینکە دیگر نمی توانم زندگی جدیدی داشته باشم خودکشی میکنم و یک ساعت بعد در منزلش با اسلحە خودکشی کردە است.
آمار خودکشی ها از ابتدای سال ۹۷ رو به افزایش گذاشته است
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.