خودکشی یک زندانی به دلیل شدت فشار و شکنجه در زندان

خودکشی یک زندانی به دلیل شدت فشار و شکنجه در زندان

خودکشی یک زندانی به دلیل شدت فشار و شکنجه در زندان

هفته گذشته یک زندانی در زندان زاهدان در اعتراض به شکنجه های ضد انسانی، اقدام به خودکشی کرد.

این زندانی ۲۲ ساله به نام « عیسی براهویی» که از شکنجه های وحشیانه و اذیت و آزارهای رئیس زندان به نام مالکی، به ستوه آمده بود در بند ۱  زندان زاهدان دست به خودکشی زد.

رئیس زندان زاهدان، «مالکی» پس از اعمال شکنجه های زیاد نسبت به این زندانی، او را به سلول انفرادی،  بند قرنطینه زندان منتقل کرد و دستور داد مورد اذیت و شکنجه دیگر پاسداران بند قرار گیرد.

تاکنون از وضعیت نام برده پس از اقدام اطلاعی در دست نیست.