جان سهیل عربی زندانی سیاسی در سلول تیپ یک زندان تهران بزرگ در خطر است

پس از گذشت ۶ روز از انتقال ناگهانی سهیل عربی به محل نامعلوم، براساس خبرهای دریافتی مشخص شد که سهیل عربی به دستور رئیس زندان در سلول تیپ یک زندان تهران بزرگ نگهداری می شود و تحت فشار و آزار و اذیت از سوی ماموران و زندانیان گماشته شده توسط آنان قرار دارد.

یکی از ماموران اطلاعات زندان بنام حاجی عباس دو نفر از زندانیان خطرناک و معتاد به شیشه را اجیر کرده و به سوییت انفرادی که سهیل نگهداری میشود، منتقل کرده و به آنها گفته است « اگر سهیل را بترکانید شیشه بیشتری به شما خواهم داد.»
سهیل عربی در اعتراض به این وضعیت همچنان در اعتصاب غذا است و وضعیت جسمی او  نامساعد و از درد کلیه رنج می برد.

جان زندانی سیاسی سهیل عربی در خطر است و امکان هر اقدامی علیه وی می باشد.

پیش تر نیز فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی زندانی سیاسی نسبت به وضعیت نگهداری فرزندش در زندان تهران بزرگ هشدار داده بود و از تمام مجامع بین المللی خواهان اقدام فوری برای نجات جان فرزندش شده بود.

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.