هفت تن از دراویش گنابادی زندانی در زندان تهران بزرگ اقدام به اعتصاب غذا کردند

هفت تن از دراویش گنابادی زندانی در زندان تهران بزرگ در اعتراض به نقض گسترده حقوق سایر دراویش زندانی اقدام به اعتصاب غذا کرده اند.
ظفرعلی مقیمی، محسن عزیزی، محمد باقر مقیمی، علی جمشیدی، حسین فهیمی، مصطفی شیرازیان و محمد علی کریمی، از جمله دراویش زندانی هستند که اقدام به اعتصاب غذا کرده اند. وضعیت جسمی بسیاری از آنان وخیم گزارش شده است.
دراویش گنابادی زندانی از ابتدای بازداشت تاکنون، از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بوده‌اند و دادگاه آنان بدون اجرای تشریفات قانونی و بهره‌مندی از حق وکیل و برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری برگزار گردیده است.
بسیاری از آنان در طول دوره بازجویی مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته اند.
لازم به ذکر است که دراویش گنابادی روز ۳۰بهمن ۱۳۹۶، در اعتراض به بازداشت یکی از دراویش گنابادی به نام نعمت‌الله ریاحی در مقابل مرکز نیروی انتظامی ۱۰۲ در خیابان پاسداران با شعار الله اکبر خواستار آزادی وی شدند. این اعتراض مسالمت آمیز دراویش با یورش ماموران لباس شخصی و انتظامی به خشونت کشید و بیش از ۶۰۰ درویش در جریان این اعتراض بازداشت شدند که در بین آنها بیش از ۷۰ زن وجود داشت.
روند دادرسی آنان از هفته های گذشته آغاز شده است و بیش از ۲۶ تن از آنان به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و برهم زدن نظم عمومی به حبس، تبعید و شلاق محکوم شدند.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.