محکومیت یک جوان به ۶ماه حبس و ۹۹ ضربه شلاق

یک جوان گرمه ای در استان خراسان شمالی چهارشنبه ۲۰دی۱۳۹۶، به ۶ماه حبس و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد .

به نقل از مسئول روابط عمومی دادگستری شهرستان گرمه دادگاه تجدید نظر استان مرد جوان گرمه ای را به ۹۹ضربه شلاق و ۶ماه حبس محکوم کرد.

اتهام وی ایجاد مزاحمت برای یک زن متاهل از طریق فضای مجازی عنوان شده است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

ایران در رابطه با اجرا احکام شکنجه و شلاق بارها توسط عفو بین الملل و ارگان های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

شایان ذکر است روز سه شنبه ۲۸آذر ۱۳۶۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را علیه نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.