محکومیت یک مرد جوان به ۹۹ ضربه شلاق و یک سال تبعید

یک مرد جوان به ۹۹ ضربه شلاق و یک سال تبعید به یک منطقه بد آب و هوا محکوم شد.

شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک تهران یک مرد جوان به نام مسعود را به ۹۹ ضربه شلاق و یک سال تبعید به منطقه‌ای بد آب و هوا محکوم کرد.

اوایل دی ماه ۱۳۹۶، یک دختر دانشجو به نام رومینا به پلیس آگاهی مراجعه کرده و از پسر جوانی به نام مسعود شکایت کرد. به دنبال اظهارات این دختر دانشجو، پلیس مسعود را بازداشت کرده و در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران پشت درهای بسته و غیرعلنی، به ۹۹ ضربه شلاق و یک سال تبعید به منطقه ای بد آب و هوا محکوم شد.

 

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.