سعید فاخر نسب یکی از بازداشت شدگان به دلیل شکنجه به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شد

سعید فاخر فعال مدنی و فرهنگی عرب به دلیل فشار شکنجه دچار سکته قلبی شده و به بیمارستان نظامی بقایی وابسته به سپاه منتقل شده است. این فعال مدنی سه روز است که در بیمارستان بقایی در بخش مراقبت های ویژه بخش ICU تحت نظر می باشد.
شعبه ۱۲ دادگاه اهواز پس از انتقال سعید فاخر نسب به بیمارستان در تماسی با خانواده ایشان قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی جهت آزادی این فعال مدنی تا زمان برگزاری دادگاه را صادر کرده است.
سعید فاخر نسب ۵۵ ساله، فعال مدنی و فعال فرهنگی عرب و معلم بازنشسته آموزش و پرورش و رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهر فلاحیه ساکن کوی کمپلو شهر اهواز است.
سعید فاخر درفعالیتهای هویت طلبانه شرکت داشته و کمک های شایانی را برای آزادی بازداشت شدگان تظاهرات مسالمت آمیز اهواز به خانواده های آنان ارائه کرده است.
سعید فاخر نسب روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۷، پس از بازرسی منزل و ضبط و مصادر اموال شخصی اش منجمله موبایل و کتابهای ایشان، توسط ماموران اطلاعات بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل شد.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.