اعدام قریب الوقوع رامین حسین پناهی

اعدام قریب الوقوع رامین حسین پناهی

 اعدام قریب الوقوع رامین حسین پناهی

صبح امروز۶ آبان ماه،  وزارت اطلاعات بعد از ۱۲۴ روز بی خبری از رامین حسین پناهی، به مادر و خواهر این زندانی خبر داد که وی در بازداشت آنها میباشد و رامین به زودی اعدام خواهد شد.

این خبر از سوی امجد حسین پناهی برادر رامین، تایید شده است. امجد حسین پناهی گفته است: مادر و خواهرم امروز به اداره اطلاعات سنندج مراجعه و به آنها ابلاغ شد که رامین در بازداشت وزارت اطلاعات است و به زودی اعدام خواهد شد.

بعد از اعلام این خبر مادر رامین بیهوش می شود و به بیمارستان منتقل می گردد.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید

https://t.me/IranHRMnews