بیماری زندانیان زندان سقز بدنبال سم پاشی غیر استاندارد

بیماری زندانیان زندان سقز بدنبال سم پاشی غیر استاندارد

به دلیل سم پاشی غیر استاندارد در زندان سقز،  بسیاری از زندانیان دچار بیماری شدند .

طی روزهای گذشته سم پاشی زندان سقز ، بدون حضور کارشناسان اداره بهداشت جهت نظارت بر این کار، صورت گرفته است.

در جریان این اقدام ضد انسانی تعدادي  از زندانیان دچار سرگیجه،حالت تهوع، و استفراغ شده اند، که مسئولین زندان برای حل این مشکل فقط به زندانیان یک قرص آرامبخش تجویز کرده اند.

لازم به تاكيد است كه براساس ماده‌ی ۱۰۵ آیین‌نامه‌ی داخلی زندانهای رژيم ایران، باید سم‌پاشی دوره‌ای با تعامل میان زندان و شبکه‌ی بهداشت و درمان شهرستان صورت گرفته و کلیه‌ی اماکن و اندرزگاه‌های زندان توسط کارشناسان بهداشت محیط با متد علمی روز سم‌پاشی گردند. ولي مسئولين زندان سقز حتي  به قانون خودشان نيز عمل نكرده اند.

Comments are closed.