اجرای حکم قطع دست یک مرد ۳۴ساله در زندان مرکزی مشهد

حکم قطع دست یک مرد ۳۴ساله روز چهارشنبه در زندان مرکزی مشهد اجرا شد.

دست یک مرد با هویت علی- خ  ۳۴ساله با حضور قضات اجرای احکام روز چهارشنبه ۲۷دی۱۳۹۶، در زندان مرکزی مشهد با گیوتین قطع شد.

علی سال۱۳۹۰، بازداشت شد . وی در همان سال  در دادگاه  کیفری استان خراسان به اتهام سرقت به قطع دست محکوم شد. حکم وی توسط دادگاه تجدید نظر هم تایید شد و جهت اجرا به دادسرای عمومی اجرای احکام ارسال شد.

براساس ماده ۵ میثاق جهانی حقوق بشر «هیچ انسانی نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا برخوردی ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»

ایران علیرغم امضا میثاق جهانی حقوق بشر به قوانین آن ملتزم نیست و احکام قطع دست و پا را با استناد به احکام شرعی در قوانین کیفری خود گنجانده اند.

ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ایران، حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام محکوم می‌شود.

همچنین معاون اول قوه قضائیه محسنی اژه ای در رابطه با مجازات زندانیان در روز چهارشنبه۲۷دی۱۳۹۶، گفته است: یک پا و یک دست او را می‌توانید قطع کنید، یکی از مجارات‌هایی هم که برای نا‌امن کنندگان جامعه در نظر گرفته شده، یا اعدام آنهاست یا اینکه برای ابد آنها را از مردم جدا کنید که حق بازگشت به زندگی و به سمت مردم را نداشته باشند، این اهمیت نظم و امنیت در جامعه است.

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.