اجرای حکم ۱۰۰ ضربه شلاق یک مرد در ایران

حکم ۱۰۰ ضربه شلاق مردی با هویت م. ق صبح روز ۲۶بهمن  در شمال ايران اجرا شد.
وی به اتهام قتل به اعدام و ۱۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است. ۸۰ ضربه شلاق وی به دلیل نگهداری شرب خمر است، که روزهای آتی اجرا خواهد شد. (خبرگزاری رکنا- ۲۶بهمن۱۳۹۶)‌
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.
ایران در رابطه با اجرا احکام شکنجه و شلاق بارها توسط عفو بین الملل و ارگان های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
شایان ذکر است روز سه شنبه ۲۸آذر ۱۳۶۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را علیه نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرد.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.