اجرای حکم شلاق در ملاعام برای یک مرد ۳۷ ساله مقابل بیمارستانی در سیرجان

حکم شلاق در ملاعام برای یک مرد ۳۷ ساله، روز شنبه ۱۹ اسفند مقابل بیمارستان امام رضا سیرجان با حضور نماینده دادستان این شهرستان اجرا شد.
علیرضا ملایی دادیار شعبه چهارم دادسرای عمونی سیرجان از اجرا حکم ۷۴ ضربه شلاق یک مرد ۳۷ ساله در بیمارستان امام رضا سیرجان به اتهام نزاع گروهی در مقابل بیمارستان خبر داد. (خبرگزاری رکنا- ۱۹ اسفند ۱۳۹۶)
این مرد ۳۷ ساله به اتهام نزاع در مقابل بیمارستان امام رضا به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در ملاعام محکوم شده بود.
مجازات شلاق نقض صریح اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و اهانت آمیز در قانون بین الملل است.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.