گشت و گذار در دسته

جانباختگان راه آزادی

حسن ترکاشوند ۲۳ ساله، روز۳۱ دسامبر در کرج هدف شلیک مستقیم نیروهای حكومت قرار گرفت. وی  بر اثر شدت جراحتهای وارده…

بهزاد شهسواری از جوانان کرمانشاه بود که در جریان اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران در کرمانشاه بپاخاست و روز ۱۱…

آریا روزبهی بابادی ، روز ۳۱ دسامبر در جریان تظاهرات سراسری در اهواز بازداشت شد. خانواده وی اطلاعی از سرنوشت وی…

آرمين صادقی نوجوان ۱۵ ساله ای که در جریان تظاهرات دی ماه،  روز ۱۲دی در خمینی شهر ،با شلیک گلوله ای کشته شد.

شهید قیام احسان خیری ۲۶ ساله روز شنبه ۹ دی ۹۶ در جریان درگیری های دورود به شهادت رسید مراسم این شهید روز ۱۴ دی…