انتقال بهزاد علی بخشی فعال مدنی به دادسرای شاندیز

بهزاد علی بخشی
بهزاد علی بخشی، فعال مدنی ۱۹بهمن۱۳۹۶،  بدون اطلاع قبلی جهت تفهیم اتهام از زندان مرکزی اراک به دادسرای شازند انتقال یافت.
 قرار بازداشت موقت بهزاد علی بخشی، پس از انتقال به دادسرا، به قرار کفالت تغییر و مجددا به زندان مرکزی اراک منتقل شده است.
لازم به ذکر است که بهزاد علی بخشی پس از دریافت برگه احضاریه از دادگاه روز ۳۰ دی ۱۳۹۶،  با حضور در دادسرای شاندیز، بازداشت و به زندان اراک منتقل شده است.
خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews