مسئولین زندان اردبیل یک زندانی ۵۶ ساله را برای بازگشت به بند وادار به ”عر عر کردن” کردند

زندانیان سیاسی زندان مرکزی اردبیل

مسئولین زندان مرکزی اردبیل جهت زجر دادن و تحت فشار قرار دادن زندانیان غیر سیاسی و سیاسی در این زندان اقدام به شکنجه های زندانیان در این زندان می کنند.

این رفتار و اعمال غیر انسانی طی سالیان اخیر افزایش یافته به نحوی که در بازرسی زمستانه زندانیان پرسنل زندان به یک زندانی ۵۶ساله گفته اند «اگر میخواهی به بند بازگردی باید مثل خر عر عر کنی.» 

از برجسته ترین و رایج ترین شکنجه ها این زندان میتوان به زنجیر کردن زندانی به میله میانی در محوطه زندان با دستبند و پابند و همچنین نگهداشتن زندانیان بدون پوشش مناسب به صورت تنبیهی به مدت یک ساعت یا مدت زمان طولانی در محوطه هواخوری زندان اشاره کرد.

در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و در قوانین بین‌المللی صراحتا رفتار موهن و تحقیرآمیز با زندانی ممنوع شده است.

براساس ماده هفتم میثاق جهانی حقوق بشر«هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد.»

خبرهای ما را دراین کانال تلگرام دنبال کنید:

https://t.me/IranHRMnews