گزارشی از وضعیت قرنطینه زندان مرکزی زاهدان

مطابق قوانین و مقررات سازمان زندانها حمل اسلحه در زندان و یا استفاده از دستبند و پابند ممنوع است. مگر در مواقع خروج از زندان مثل اعدام مجاز به استفاده از دستبند می باشند. البته استفاده از پابند در رابطه با افراد شرور و یا کسانی که مرتکب قتل شده و یا برای اعدام می روند منوط به تصمیم رئیس زندان می باشد.
اما در بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان که به بند تربیت معروف است؛ وضعیت بسیار متفاوت است. در این بند استفاده از دستبند و پابند به طور غیر منتظره ای استفاده می شود به نحوی که در یکی از سلولها میله آهنین تعبیه شده و زندانیان را به منظور اعتراف گیری و یا تحت عناوینی نظیره شورش، آشوب و یا خلافکاری به مدت چند شبانه روز با دستبند و پابند به آن می بندند که یک نوع شکنجه محسوب می شود. چرا که دست زندانیان حتی در مواقع اضطراری نیز باز نمی شود تا زمانی که زندانی خودش را کثیف کرده و این نیز یک نوع تنبیه برای سایر زندانیان ترتیب می دهند.
قرنطینه زندان مرکزی زاهدان یکی از محل های بازداشتهای غیرقانونی و ورودی زندان مرکزی زاهدان است. زیرا افرادی که توسط وزارت اطلاعات ویا سایر ارگانهای دولتی مدت نگهداری آنها در بازداشتگاه تمام شده است را به مدت طولانی و کاملا غیر قانونی و مخفیانه در این محل نگهداری می کنند.
خبرهای ما را در این کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.