۴۰ ضربه شلاق به صورت تنبیهی در زندان مرکزی زاهدان

شلاق زندان مرکزی زاهدان

مسئولین زندان مرکزی زاهدان بر بدن یک زندانی به نام محمدطاهر نورزهی در محوطه این زندان بدون محاکمه به صورت تنبیهی ۴۰ ضربه تازیانه زدند.
محمدطاهر نورزهی، با اتهام سرقت مسلحانه، در بند ۳ زندان زاهدان محبوس بود.

مسئولین زندان دلیل این عمل را مصرف مواد توسط وی در زندان عنوان کرده‌اند.
بنا به گفته یک منبع «محمد طاهر نورزهی که ۱۳ سال گذشته را در این زندان تحمل حبس کرده و اواخر دوران حبس خود را سپری می‌کند، توسط مسئولین زندان به بهانه اینکه در زندان مواد مخدر مصرف کرده در هواخوری بند ۳ و مقابل دید سایر زندانیان ۴۰ ضربه شلاق خورد.»

سازمان عفو بین الملل روز ۲۰ تیر ۱۳۹۷، در بیانیه ای اعلام کرد «استفاده از مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی مانند شلاق، قطع اندام و کور کردن چشم تهاجمی هولناک به شان و کرامت انسانی و نقض بارز اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و انواع رفتارها و مجازات‌های وحشیانه است. ایران به عنوان یکی از اعضای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است که شکنجه و انواع مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی را ممنوع کند.»

در ایران مجازات شلاق یک امر نهادینه شده است و مقامات قضاییه ایران علنا از احکامی که مصداق شکنجه است دفاع میکنند.

هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در دفاع از مجازات بدنی گفته بود: «مجازات های بدنی بسیار تاثیر گذار تر از حبس است و مجازات شلاق که در اسلام آمده بسیار موثر تر است اما ستاد های حقوق بشری روی این موضوع نظر خوبی نداشتند.» (خبرگزاری ایسنا – ۳۰می ۲۰۱۸)

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews