یورش ماموران گارد زندان به بند زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت)

0
حدود ۸۰ تن از نیروهای گارد زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) به همراه مامورانی از وزارت اطلاعات شامگاه سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲۴۵ به بند ۷ سالن ۲۱ نگهداری دهها تن از زندانیان سنی مذهب حمله کرده و چند تن از آنان را مجروح و به شکل خشونت آمیزی وسایل شخصی آنان را تخریب کرده و یا با خود بردند.
نیروهای گارد ویژه زندان در حین حمله با فحاشی و توهین به مقدساتِ اهل سنت، سعی در متشنج کردن فضا و به درگیری کشاندن آن داشتند.
ماموران در ورود به بند افراد را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند بطوری که سر و دست عده ای از آنان شکست. تعدادی از زندانیان انگشت‌های دست و پایشان ضرب دیده و یا شکسته است. همچنین دندان یکی از زندانیان در اثر ضربات باتوم شکست.
در این حمله نامق دلدل زندانی سیاسی که ۱۰ روز است در اعتصاب غذا است بیهوش شد و به بهداری زندان منتقل گردید زندانی دیگر عبدالرحمن سنگانی نیز بیهوش شد و به بیمارستان منتقل گردید.
در این حمله نیروهای گارد زندان حتی از کولر و یخچال و تلویزیون زندانیان نگذشتند و تعدادی را با ضربات متعدد شکستند، کلیه وسایل شخصی زندانیان را زیر و رو کرده‌اند.
گفتنی است که از ساعت ۲ نیمه شب چهارشنبه تا غروب برق و آب بند زندانیان اهل سنت را نیز قطع کردند و زندانیان بدون برق و آب در هوای گرم تابستان بسر بردند.
روز چهارشنبه نیز برای این بند ملاقات را ممنوع اعلام کردند و مانع از هواخوری زندانیان شدند.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Leave A Reply

Your email address will not be published.