یورش ماموران گارد زندان به بند زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت)

حدود ۸۰ تن از نیروهای گارد زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) به همراه مامورانی از وزارت اطلاعات شامگاه سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ساعت ۲۲۴۵ به بند ۷ سالن ۲۱ نگهداری دهها تن از زندانیان سنی مذهب حمله کرده و چند تن از آنان را مجروح و به شکل خشونت آمیزی وسایل شخصی آنان را تخریب کرده و یا با خود بردند.
نیروهای گارد ویژه زندان در حین حمله با فحاشی و توهین به مقدساتِ اهل سنت، سعی در متشنج کردن فضا و به درگیری کشاندن آن داشتند.
ماموران در ورود به بند افراد را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند بطوری که سر و دست عده ای از آنان شکست. تعدادی از زندانیان انگشت‌های دست و پایشان ضرب دیده و یا شکسته است. همچنین دندان یکی از زندانیان در اثر ضربات باتوم شکست.
در این حمله نامق دلدل زندانی سیاسی که ۱۰ روز است در اعتصاب غذا است بیهوش شد و به بهداری زندان منتقل گردید زندانی دیگر عبدالرحمن سنگانی نیز بیهوش شد و به بیمارستان منتقل گردید.
در این حمله نیروهای گارد زندان حتی از کولر و یخچال و تلویزیون زندانیان نگذشتند و تعدادی را با ضربات متعدد شکستند، کلیه وسایل شخصی زندانیان را زیر و رو کرده‌اند.
گفتنی است که از ساعت ۲ نیمه شب چهارشنبه تا غروب برق و آب بند زندانیان اهل سنت را نیز قطع کردند و زندانیان بدون برق و آب در هوای گرم تابستان بسر بردند.
روز چهارشنبه نیز برای این بند ملاقات را ممنوع اعلام کردند و مانع از هواخوری زندانیان شدند.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.