محکومیت ۱۵ تن از کارگران پتروشیمی ایلام به حبس و شلاق

محکومیت کارگران پتروشیمی ایلام

۱۵ تن از کارگران پتروشیمی ایلام به دلیل شرکت در اعتصاب اردیبهشت ۱۳۹۷، مقابل ساختمان پتروشیمی، در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ این استان به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی مجموعا به ۹ سال حبس و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
این حکم ۲۲ مهر ۱۳۹۷، از سوی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ایلام پس از شکایت شرکت پتروشیمی صادر شده است.
اسامی کارگرانی که به زندان و شلاق محکوم شدند عبارتنداز: افشار رشیدی، انور رشیدی، صادق رستمی، نادر خاکی، میلاد دوستی، محمد صالح قیطاسی، صادق کاکاخانی، توحید قیطاسی، سعید قیطاسی، امین ارکوازی، حجت اسماعیلی ،عباس مظفری، علی کاکاخانی اهل چوار، محمد حیدری و علی نجات اعظمی.

احکام صادره برای کارگران به شرح زیر است:
١ـ افشار رشیدی فرزند علی و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
٢ـ انور رشیدی فرزند علی و اهل چوار ، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
٣ـ صادق رستمی فرزند علی اشرف و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
۴ـ نادر خاکی فرزند علی اکبر و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
۵ـ میلاد دوستی فرزند محبت علی و اهل چوار ٢ سال حبس و ٧۴ ضربە شلاق
۶ـ محمد صالح قیطاسی فرزند مراد و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
٧ـ صادق کاکاخانی فرزند محمد یار و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
٨ـ توحید قیطاسی فرزند محمد مراد و اهل ایلام، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
٩ـ سعید قیطاسی فرزند محمد مراد و اهل ایلام، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
١٠ـ امین ارکوازی فرزند امین و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
١١ـ حجت اسماعیلی فرزند علی اصغر و اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
١٢ـ عباس مظفری فرزند خیدان و اهل ایلام، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
١٣ـ علی کاکاخانی اهل چوار، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
١۴ـ محمد حیدری اهل ایلام، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق
١۵ـ علی نجات اعظمی اهل ایلام، محکوم بە ۶ ماه حبس و ٧۴ ضربە شلاق

کارگران پتروشیمی ایلام در اعتراض به اخراج ۱۱ تن از همکاران خود بدون دلیل مشخص و عدم استخدام کارگران بومی مقابل ساختمان این شرکت در شهر چوار به مدت ۲ هفته در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، اعتصاب کرده بودند.
لازم به ذکر است فروردین ماه ۱۳۹۷، ۱۱ تن از کارگران شرکت پتروشیمی بدون دلیل مشخص اخراج شده بودند.

شرکت پتروشیمی ایلام همواره از استخدام نیروهای بومی منطقه خودداری کرده و همین امر سبب خشم عمومی شده است.
استان ایلام خود دارای درصد بالای فقر و بیکاری می‌باشد. فرصتهای شغلی در این استان بسیار اندک است اما همین اندک فرصتها هم به نیروهای غیر بومی تعلق می‌گیرد.

ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews