فرنگیس مظلوم، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زد

فرنگیس مظلوم، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زد

فرنگیس مظلوم، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی، به مدت یک هفته در اعتراض به نگهداشتن وی در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده است.
وی از روز جمعه ۲۵مرداد در اعتراض به دستگیری غیرقانونی خود توسط وزارت اطلاعات دست به اعتصاب غذا زده است.
مقامات زندان از او خواسته‌اند تا دست به اعتراف دروغین بزند. تاکتیکی که از طرف مقامات ایرانی یک روش معمول برای درهم شکستن زندانیان می‌باشد.
به گفته یکی از بستگان وی: دختر فرنگیس مظلوم موفق شد او را در روز پنج‌شنبه ۳۱ مرداد، برای اولین بار پس از مدتها ملاقات کند.

با توجه به وضعیت نامناسب جسمی و سابقه بیماری قلبی فرنگیس مظلوم، اعتصاب‌غذای وی باعث افزایش نگرانی خانواده در ارتباط با ایشان شده است. وی به دلیل شرایط بد زندان و همچنین اعتصاب غذای خود وزن قابل توجهی از دست داده است.
خانم مظلوم به این دلیل در زندان است که از پسرش حمایت می‌کند و صدای او در خارج از زندان می‌باشد. وی در روز دوشنبه ۳۱ تیرماه توسط ماموران اطلاعاتی در خانه خواهرش دستگیر شد.

سهیل عربی، فرزند خانم فرنگیس مظلوم، یک زندانی سیاسی است که از سال ۱۳۹۲ در زندان است. وی اخیراً نامه ای سرگشاده نوشت که در آن فساد مقامات حکومتی در زندانهای ایران را آشکار کرد.