ضرب و شتم کارگران کارخانه خوراک دام توسط نیروهای گارد ویژه پس از خودسوزی ناموفق

ضرب و شتم کارگران اخراجی کارخانه خوراک دام
صبح روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷، حوالی ساعت ۱۱، همزمان با خودسوزی کارگران اخراجی کارخانه خوراک دام نیروهای یکان ویژه با استفاده از گاز اشک‌آور، باتوم و گاز فلفل و پنجه بوکس به سوی کارگران کارخانه خوراک دام یورش برده اند.
تعدادی از کارگران اخراجی کارخانه خوراک دام که روز ۲۸ تیر ۱۳۹۷، همراه با حدود ۳۰ نفر از همکارانشان اخراج شده بودند به این بخش مراجعه کرده و خواهان بازگشت به کار خود بودند.
در پی یک درگیری لفظی با غفاری مدیر این بخش با ریختن بنزین بر سر و بدن خود اقدام به خودسوزی می‌کنند که با دخالت همکاران خود نجات پیدا می‌کنند.
غفاری مدیر این بخش در حالی که کارگران مشغول تیمار همکار خود بودند اقدام به تماس با نیروهای گارد ویژه کرده و این نیروها با باتون، گاز اشک آور، گاز فلفل و پنجه بوکس اقدام به ضرب و شتم کارگران مجروح کرده و پنج تن را بازداشت می‌کنند.
اسامی کارگران بازداشت شده کریم آل کثیر، علی آل کثیر، یحیی سعدی، حمزه آل کثیر و فارس سعدی عنوان شده است.
این کارگران پس از ساعتی در نتیجه مذاکراتی که نماینده های کارگران هفت تپه در دادگستری شوش انجام دادند پس از تشکیل پرونده به اتهام اخلال در نظم با قرار فیش حقوقی آزاد شدند.
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز ۲۷ مرداد ۹۷، بدنبال آن آغاز شد که در چند روز گذشته با مراجعه تعدادی از آنان به سازمان تامین اجتماعی برای تمدید دفترچه درمانی، کارگران متوجه شدند که به جای شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان کارفرما، اسم شرکت هور آذر خوزستان به عنوان کارفرما درج شده است.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در سالجاری بجز حقوقهای فروردین و اردیبهشت ماه حقوقی دریافت نکرده اند و در شرایط بسیار سخت معیشتی قرار دارند.
همچنین بازنشستگان نیشکر هفت تپه نیز خواستار پرداخت حق سنوات خود شدند. حدود ۱۰۰ کارگر بازنشسته شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۹۷، با حضور در فرمانداری شهرستان شوش خواستار پرداخت حق سنوات خود شدند.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews