سهیل عربی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ در خطر جانی می باشد

سهیل عربی زندانی سیاسی در حال حاضر در قرنطینه زندان تهران بزرگ همچنان ایزوله است و با دو زندانی خطرناک که توسط علی اصغر جهانگیری رئیس سازمان زندان‌ها اجیر شده اند هم اتاق است و هر لحظه این زندانی سیاسی را به قتل تهدید می‌کنند.
به گفته این زندانیان اجیر شده برای کشتن سهیل جایزه برای آنها تعیین شده و جایزه آنان پس از کشتن سهیل انتقال آنان به زندان رجایی شهر کرج است.
لازم به ذکر است که سهیل عربی در زندان تهران بزرگ به دستور حاج مرادی رئیس زندان تهران بزرگ از هفته گذشته جهت بازجویی به بند ۲ الف سپاه در زندان اوین منتقل شده است. بر اثر ضرب وشتم حین بازجویی بینی سهیل شکسته و روز ۱۲ تیر ۱۳۹۷، زمانی که جهت عمل جراحی وی را به بیمارستان خمینی منتقل کرده ماموری به نام تاجیک وی را در حالی که بیهوش بوده است از پشت بسته و ضمن توهین و فحاشی با باتون مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس سهیل را در همان وضعیت بدون انجام عمل جراحی به بهداری زندان تهران بزرگ منتقل کرده اند.
چندی پیش نیز سهیل عربی زندانی سیاسی در یک پرونده سازی جدید به اتهام توهین به مقدسات و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام به ۶ سال حبس محکوم شده است.
جان این زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ در خطر است.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews

Comments are closed.