سهیل عربی زندانی سیاسی به دستور حاج مرادی تحت شکنجه قرار دارد

شکنجه و تحت فشار قرار دادن سهیل عربی زندانی سیاسی
سهیل عربی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ به دستور حاج مرادی رئیس زندان تهران بزرگ از هفته گذشته جهت بازجویی به بند ۲ الف سپاه در زندان اوین منتقل شده است.
براساس گزارش‌های رسیده بر اثر ضرب وشتم حین بازجویی بینی سهیل شکسته است و روز ۱۲ تیر ۱۳۹۷، جهت عمل جراحی وی را به بیمارستان خمینی منتقل کرده و در حالی که سهیل در این انتقال اجازه پوشیدن لباس خود را داشته اما مسئولین زندان به زور و با ضرب و شتم او را وادار به پوشیدن لباس زندان کرده و سپس به بیمارستان منتقل کردند.
در محوطه بیمارستان سهیل به دلیل شدت ضربات وارد بی حال شده و به زمین افتاده، اما یکی از ماموران سپاه به نام تاجیک که وی را همراهی میکرد بهانه اینکه او خودش را به غش زده است دستور ضرب و شتم وی را به سربازان همراه می‌دهد اما سربازان از این کار امنتاع کرده و تاجیک مامور سپاه سهیل را در همان حال به پشت بسته و در محوطه بیمارستان مقابل کیوسک سربازان ضمن توهین و فحاشی با باتون به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و در نهایت بدون انجام عمل جراحی وی را به بهداری تهران بزرگ باز گرداندند.
لازم به ذکر است که پیش تر نیز فرنگیس مظلوم مادر این زندانی سیاسی برای دومین هفته متوالی برای دیدار با فرزندش به زندان تهران بزرگ مراجعه کرده اما مسئولین زندان پس از چندین ساعت معطلی به دروغ به وی گفته اند سهیل برای عمل جراحی به بیمارستان خمینی منتقل شده است.
ماموران امنیتی زندان تهران بزرگ در مقابل اعتراض این مادر او را با خشونت و برخورد نامناسب از زندان بیرون کرده اند.
سهیل عربی زندانی سیاسی در روزهای نخست تیر ماه ۱۳۹۷، به تیپ یک سالن ۵ معروف به دارالقرآن منتقل شده بود. در آنجا توسط چند زندانی اجیر شده توسط عوامل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ بود.
این زندانی سیاسی به مدت پنج ماه بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان با جرائم خطرناک قرار دارد و مستمرا به دستور مسئولین زندان در معرض تهدید و آزار و اذیت توسط برخی از زندانیان گماشته شده از سوی مسئولین زندان قرار داشته است.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews