اعدام یک زن در زندان مرکزی مشهد

اعدام یک زن در زندان مرکزی مشهد

خبرگزاری دولتی رکنا امروز گزارش داد: یک زن در سحرگاه یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸، در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته شد.
قربانی که هویت وی مشخص نشده است، به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود.
این ۹۴مین زنی است که در دوره ریاست حسن روحانی از سال ۱۳۹۲ در ایران اعدام شد.

رژیم ایران علیرغم ملتزم بودن به میثاق جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی همچنان از مجازات‌ بی‌رحمانه اعدام استفاده می‌کند.
اعدام زنان در ایران از سایر نقاط جهان بیشتر است و حکومت ایران با اعدام ۹۴زن در طول شش سال تصدی روحانی، رکوردار است.

ماه گذشته ایران به طرز بی سابقه ای فقط در هشت روز چهار زن را اعدام کرد.
ملیحه صالحیان از میاندوآب در ۲۵ تیر ۹۸، در زندان مرکزی مهاباد در کردستان به دار آویخته شد.
زهرا صفری مقدم، ۴۳ ساله، در تاریخ ۲۶ تیر ۹۸، در زندان نوشهر، به دار آویخته شد.
آراسته رنجبر و نازدار وطنخواه که با یکدیگر خویشاوند بودند و ۱۵سال گذشته را در زندان سپری کرده بودند، در روز اول مرداد ۱۳۹۸ در زندان مرکزی ارومیه به دار آویخته شدند.

به گفته جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران: در حالی که تعداد اعدام ها از سال ۱۳۸۶ کمترین میزان بود اما ایران همچنان رکورددار بالاترین تعداد اعدام در جهان می‌باشد.