نمودار زمانی اعدام ها در ایران در سال 1396

نمودار اعدام ها در ایران

1396
آبان 22, 1396

5 اعدام ديگر در ايران

5 اعدام ديگر در ايران

5 اعدام  ديگر در ايران طبق گزارشات دريافتي صبح دوشنبه 22 آبان ماه،  يك زنداني در بندرعباس و يكشنبه 21آبان، 4 زنداني در زندان مركزي اروميه اعدام شده اند. به.....Read more

آبان 22, 1396

10 اعدام طي يك هفته در ايران

10 اعدام طي يك هفته در ايران

10 اعدام طي يك هفته در ايران طي روزهاي 15 و 21 آبان ماه ، 10 زنداني در زندانهاي ايران حلق آويز شده اند. 15 آبان،  نه زندانی با اتهامات.....Read more

آبان 18, 1396

صدور حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی

صدور حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی

صدور حکم اعدام برای سه زندانی سیاسی روز چهارشنبه سه زندانی سیاسی، به اتهام محاربه از سوی شعبه یک دادگاه زاهدان و دادگاه ارومیه به ا عدام محکوم شدند. نام.....Read more

آبان 16, 1396

اعدام چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه

اعدام چهار زندانی در زندان مرکزی ارومیه صبح روز سه شنبه 16 آبان ماه، چهار زندانی متهم به مواد مخدر، در  زندان درياي ارومیه اعدام شدند. اسامی زندانیان اعدام شده،.....Read more

آبان 13, 1396

اعدام یک زندانی در زندان رجایی شهر

اعدام یک زندانی در زندان رجایی شهر

اعدام یک زندانی در زندان رجایی شهر روز پنجشنبه 12 آبان ماه، یک زندانی متهم به قتل، در زندان رجایی شهرکرج اعدام شد. نام این زندانی اعدام شده، امیرحسین –.....Read more

آبان 12, 1396

انتقال دو زندانی محکوم به اعدام از اهواز به اصفهان

انتقال دو زندانی محکوم به اعدام از اهواز به اصفهان

انتقال دو زندانی محکوم به اعدام از اهواز به اصفهان روز دوشنبه 8 آبان ماه، طي تماسي از زندان  اصفهان به خانواده دو زندانی سیاسی به نام ”قاسم عبداله” و.....Read more

آبان 11, 1396

صدور حکم اعدام برای یک زن 60 ساله و یک جوان افغانی

صدور حکم اعدام برای یک زن 60 ساله و یک جوان افغانی

صدور حکم اعدام برای یک زن 60 ساله و یک جوان افغانی طي روزهاي سه شنبه 9 آبان و پنج شنبه 11 آبان ماه، برای یک مرد و یک زن.....Read more

آبان 11, 1396

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی مشهد و ارومیه

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی مشهد و ارومیه

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی مشهد و ارومیه روز چهارشنبه 10 آبان ماه، یک زندانی متهم به قتل در زندان مرکزی مشهد و یک زندانی دیگر در  زندانی مرکزی.....Read more

آبان 10, 1396

اعدام دو زندانی در زندان مراغه و کرج

اعدام دو زندانی در زندان مراغه و کرج

اعدام دو زندانی در زندان مراغه و کرج روز سه شنبه 9 آبان ماه، یک زندانی متهم به قتل، در زندان مراغه اعدام شد. همچنين يك زندانی ديگر به نام.....Read more

آبان 9, 1396

اعدام یک زندانی جوان در زندان مرکزی مشهد

اعدام یک زندانی جوان در زندان مرکزی مشهد

اعدام یک زندانی جوان در زندان مرکزی مشهد روز دوشنبه 8 آبان ماه، یک زندانی متهم به «قتل» در زندان مرکزی مشهد اعدام شد. این زندانی 23 ساله به نام.....Read more

آبان 7, 1396

اعدام یک زندانی در زاهدان و دو زندانی در زندان مرکزی مشهد

اعدام یک زندانی در زاهدان و دو زندانی در زندان مرکزی مشهد

اعدام یک زندانی در زاهدان و دو زندانی در زندان مرکزی مشهد روز یکشنبه 7 آبان ماه، یک زندانی به اتهام «قتل» در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. همچنين دو.....Read more

آبان 5, 1396

اعدام قریب الوقوع رامین حسین پناهی

اعدام قریب الوقوع رامین حسین پناهی

 اعدام قریب الوقوع رامین حسین پناهی صبح امروز6 آبان ماه،  وزارت اطلاعات بعد از 124 روز بی خبری از رامین حسین پناهی، به مادر و خواهر اين زنداني خبر داد.....Read more

آبان 5, 1396

اعدام یک زندانی در زندان یزد

اعدام یک زندانی در زندان یزد

اعدام یک زندانی در زندان یزد صبح روز سه شنبه 2 آبان ماه، یک زندانی به اتهام مشارکت درقتل، در زندان مرکزی یزد اعدام شد. نام این زندانی «علی سالاری».....Read more

آبان 4, 1396

دو اعدام در ملاء عام طي دو روز در ايران

دو اعدام در ملاء عام طي دو روز در ايران

دو اعدام در ملاء عام طي دو روز در ايران صبح امروز پنج شنبه 4 آبان ماه، یک زندانی در میدان قمسال کشاورز در شهرستان خوی، به اتهام تجاوز به.....Read more

آبان 3, 1396

اعدام هفت زندانی در زندان رجایی شهرکرج

اعدام هفت زندانی در زندان رجایی شهرکرج

 اعدام هفت زندانی در زندان رجایی شهرکرج روز چهارشنبه 3 آبان ماه، 7 زندانی به «اتهام قتل» در زندان گوهردشت کرج اعدام شدند. لازم به یادآوری است که روز دوشنبه.....Read more

آبان 3, 1396

اعدام یک زنداني در ملاء عام در کرمان

اعدام یک زنداني در ملاء عام در کرمان

اعدام یک زنداني در ملاء عام در کرمان بامداد امروز چهارشنبه 3 آبان ماه، زندانی متهم به قتل، در جهان آباد فهرج، يكي از شهرستان هاي استان كرمان، درملاء عام.....Read more

آبان 2, 1396

صدور حکم اعدام احمد رضا جلالی و هشدار عفو بین الملل نسبت به این اقدام

صدور حکم اعدام احمد رضا جلالی و هشدار عفو بین الملل نسبت به این اقدام روز شنبه 29 مهرماه، احمد رضا جلالی به اتهام «محاربه» از سوی قاضی صلواتی (شعبه.....Read more

آبان 2, 1396

آماده سازي جديد اعدام هاي جمعي در زندان گوهردشت كرج

آماده سازي جديد اعدام هاي جمعي در زندان گوهردشت كرج

آماده سازي جديد اعدام هاي جمعي در زندان گوهردشت كرج روز دوشنبه 1 آبان ماه، ده زندانی در زندان گوهردشت کرج، جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی منتقل شدند. این.....Read more

مهر 23, 1396

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی رشت

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی رشت

  اعدام یک زندانی در زندان مرکزی رشت صبح روز شنبه 22 مهرماه، یک زندانی در زندان مرکزی لاکان رشت اعدام شد. این زندانی حمیدرضا خوشبخت، نام داشت و متهم به.....Read more

مهر 21, 1396

صدور دو بار اعدام برای یک زندانی در تهران

صدور دو بار اعدام برای یک زندانی در تهران

صدور دو بار اعدام برای یک زندانی در تهران روز پنج شنبه 20 مهرماه، یک زندانی متهم به قتل، به دو بار اعدام محکوم شد. نام این زندانی  محمد، 22.....Read more

مهر 20, 1396

صدور سه حكم اعدام براي سه زنداني و حکم شلاق برای دو دانشجو

صدور سه حكم اعدام براي سه زنداني و حکم شلاق برای دو دانشجو

صدور سه حكم اعدام براي سه زنداني و حکم شلاق برای دو دانشجو روز چهارشنبه 19 مهرماه، حکم  اعدام برای سه زندانی، در تهران صادر شد. اتهام این سه زندانی.....Read more

مهر 20, 1396

اعدام یک زندانی در زندان کرمان

اعدام یک زندانی در زندان کرمان

اعدام یک زندانی در زندان کرمان روز پنج شنبه 20 مهرماه، یک زندانی در زندان مرکزی کرمان اعدام شد. نام این زندانی (پ – د ) و متهم به محاربه.....Read more

مهر 18, 1396

شروع تیک تاک ساعت برای اجرای حکم اعدام يك نوجوان

شروع تیک تاک ساعت برای اجرای حکم اعدام يك نوجوان

شروع تیک تاک ساعت برای اجرای حکم اعدام يك نوجوان روز سه شنبه 18 مهرماه، زمان اجرای حکم اعدام یک نوجوان زنداني مشخص شد و این حکم  در تاریخ 27.....Read more

مهر 17, 1396

اعتصاب غذای زندانی محکوم به اعدام ابوبکر رستمی

اعتصاب غذای زندانی محکوم به اعدام ابوبکر رستمی در زندان زاهدان

خبر   اعتصاب غذای زندانی محکوم به اعدام ابوبکر رستمی در زندان زاهدان از روز یکشنبه 17 مهرماه، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، ابوبکر رستمی، در اعتراض به آزارو اذیت و.....Read more

مهر 16, 1396

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی قزوین

اعدام یک زندانی در قزوین

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی قزوین سحرگاه روز یکشنبه 16 مهرماه، یک زندانی، به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی قزوین اعدام شد. این زندانی، رضا – ن، نام.....Read more

مهر 13, 1396

صدور 2 حکم اعدام براي يك متهم و 99 ضربه شلاق براي متهم ديگر

صدور 2 حکم اعدام براي يك متهم و 99 ضربه شلاق براي متهم ديگر

صدور  2 حکم اعدام براي يك متهم و 99 ضربه شلاق براي متهم ديگر روز سه شنبه 11 مهرماه، یک زندانی متهم به قتل، به دو بار حکم اعدام محکوم.....Read more

مهر 6, 1396

اعدام یک زندانی در زندان مرکزی کرمان

اعدام یک  زندانی در زندان مرکزی کرمان صبح روز پنج شنبه 6 مرداد ماه، یک زندانی در زندان مرکزی کرمان اعدام شد. به گزارش رکنا، « امینه سالاری» معاون دادستان.....Read more

مهر 4, 1396

اعدام دو زندانی در یاسوج و ارومیه

اعدام دو زندانی در یاسوج و ارومیه

اعدام دو زندانی در یاسوج و ارومیه صبح روز سه شنبه 4 مهرماه، دو زندانی در زندان مرکزی  یاسوج و ارومیه اعدام شدند . به نقل از خبرگزاري ركنا، داریوش.....Read more

مهر 4, 1396

انتقال دو زندانی برای اعدام در اروميه

انتقال دو زندانی برای اعدام در اروميه

انتقال دو زندانی برای اعدام در اروميه دو زندانی در زندان ارومیه،  جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی  منتقل شدند. اسامی این زندانیان، «جواد خیری و نایب عباسپور» می باشد......Read more

مهر 3, 1396

صدور حکم اعدام درملاء عام براي 6 زندانی

صدور حکم اعدام درملاء عام براي 6 زندانی

صدور حکم اعدام  درملاء عام براي 6 زندانی حکم اعدام ملاء عام در يك محل پر رفت و آمد، براي 6 زندانی، از سوی شعبه 8 دادگاه مشهد صادر شد......Read more

مهر 2, 1396

اعدام یک زندانی درگوهردشت

صدور دو بار اعدام برای یک زندانی در تهران

اعدام یک زندانی درگوهردشت  صبح روز یکشنبه 2 مهرماه، یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. به نقل از خبرگزاری رکنا، «یک زندانی به جرم قتل به دار.....Read more

شهریور 31, 1396

صدور حکم اعدام یک زندانی در استان البرز

صدور حکم اعدام یک زندانی در استان البرز

صدور حکم اعدام یک زندانی در استان البرز     روز پنج شنبه 30 شهریورماه، دادگستری استان البرز با صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی برای یک زندانی متهم به مواد .....Read more

شهریور 31, 1396

صدور حکم اعدام برای یک زن

صدور حکم اعدام برای یک زن یک زن در شیراز، به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. به نقل از  خبر گزاری رکنا، زنی که متهم به قتل بوده، با.....Read more

شهریور 30, 1396

اعدام یک زندانی در کرج

اعدام یک زندانی

اعدام یک زندانی در کرج سحرگاه روز چهارشنبه 29 شهریورماه، یک زندانی در زندان کرج اعدام شد. این زندانی پس از محاکمه و تائید حکم اعدام در شعبه 32 دیوانعالی،.....Read more

شهریور 29, 1396

اعدام 4 زندانی در زندان رجایی شهر، تعداد اعدام شدگان امروز را به 13 تن رساند.

اعدام 4 زندانی در زندان رجایی شهر، تعداد اعدام شدگان امروز را به 13 تن رساند.

اعدام 4 زندانی در زندان رجایی شهر، تعداد اعدام شدگان امروز را به 13 تن رساند. صبح روز چهارشنبه 29 شهریورماه، 4 زندانی در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند......Read more

شهریور 29, 1396

اعدام 5 زندانی در کرمان

اعدام 5 زندانی در کرمان

اعدام 5 زندانی در کرمان طی چند روز اخیر 5 زندانی در زندان مرکزی کرمان اعدام شدند. بنابه اعتراف  رئیس کل دادگستری استان کرمان، این زندانیان متهم به قتل بودند......Read more

شهریور 29, 1396

اعدام دو زندانی در زندان چوبین دره قزوین

اعدام دو زندانی در زندان چوبین دره قزوین

اعدام دو زندانی در زندان چوبین دره قزوین روز چهارشنبه 29 شهریورماه، دو زندانی متهم به مواد مخدر، در زندان مرکزی قزوین اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان، طیب حاجی زاده.....Read more

شهریور 29, 1396

دومين اعدام در ملاء عام طي يك روز در ايران

دومين اعدام در ملاءعام طي يك روز در ايران

دومين اعدام در ملاء عام طي يك روز در ايران صبح روز چهارشنبه 29 شهریورماه، دومين زنداني در ملاءعام اعدام شد. این زندانی متهم به تيراندازي به سوي نيروي انتظامي.....Read more

شهریور 29, 1396

تكرار اعدام درملاء عام اينبار در اردبيل

تكرار اعدام درملاء عام اينبار در اردبيل

تكرار اعدام درملاء عام اينبار در اردبيل روز چهارشنبه 29 شهریورماه، یک زندانی متهم به قتل در ملاءعام اعدام شد. این زندانی اسماعیل رنگرز نام داشت. اعدام در ساعت 6.20.....Read more

شهریور 28, 1396

اعدام دو زندانی در خرم آباد و بروجرد وانتقال یک زندانی براي اعدام

اعدام دو زندانی در خرم آباد و بروجرد وانتقال یک زندانی براي اعدام

اعدام دو زندانی در خرم آباد و بروجرد وانتقال یک زندانی براي اعدام سحرگاه روز  دوشنبه 27 شهریور و سه شنبه 28 شهریورماه 96، دو زندانی به اتهام قتل در.....Read more

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password